Opšti USLOVI KUPOVINE

Naziv i podatci :

 

Preduzeće: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RIBOSPORT MM OD FILIPOVIĆ MIROSLAVA I ORTAKA Radnička bb 31000 Užice
Maloprodaja: FREE-TIME Nemanjina 14/a 31000 Užice
PIB: 101783287
Matični broj: 17183044
Broj obveznika iz potvrde o PDV-u: 132220525

Šifra delatnosti : 4690

Broj računa: 160-930270-53
Broj telefona: 031/525-450

 

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici www.freetime-ribolov.com prihvatate Uslove kupovine koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo.

“FREETIME-RIBOLOV.COM“ zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova kupovine.

Kada posetite “FREETIME-RIBOLOV.COM“ ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem ili putem telefona. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email), telefonskim pozivom  ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

“FREETIME-RIBOLOV.COM“ se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice“FREETIME-RIBOLOV.COM“ odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu je vlasništvo“FREETIME-RIBOLOV.COM“  i ne može se koristiti bez prethodne saglasnosti “FREETIME-RIBOLOV.COM“

Ukoliko koristite“FREETIME-RIBOLOV.COM“ odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Maloletnici mogu koristiti “FREETIME-RIBOLOV.COM“ uz nadzor roditelja ili staratelja. “FREETIME-RIBOLOV.COM“  zadržava pravo da odbije pružanje usluga, ukine nalog ili otkaže porudžbinu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi kupovine.

 

Online prodavnica“FREETIME-RIBOLOV.COM“ radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema, sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

“FREETIME-RIBOLOV.COM“  zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Desava se da trazeni artikal trenutno nemamo a nalazi se na sajtu i deo je ponude ,uvek smo spremni da ponudimo zamenski po konkurentnoj ceni. Posetioci sajta“FREETIME-RIBOLOV.COM“ nemaju pravo da jednostrano menjaju Uslove kupovine.

“FREETIME-RIBOLOV.COM“ je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

NARUČIVANJE

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice potrebno je da ispratite sledeće korake:

 

  1. REGISTRACIJA

Registracija se obavlja samo jednom, a svaki sledeći put će sistem automatski prepoznati Vaš nalog. Registracija je besplatna i obavlja se izborom opcije “Registracija”. Potrebno je da navedete svoje podatke na formularu ili obrascu.

  1. PRONALAŽENJE PROIZVODA KOJI ŽELITE DA KUPITE

Proizvodi su organizovani po kategorijama. Kada pronađete proizvod koji želite da kupite, izaberite dugme “Stavi u korpu”.

  1. KORPA

Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju “Korpa”. Ako ste se predomislili u vezi nekog od proizvoda, proizvod možete izbaciti iz korpe.

  1. UNOS PODATAKA O NARUČIOCU I MESTU ISPORUKE

Potrebno je navesti podatke o naručiocu i adresu gde je potrebno paket isporučiti. Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku i zbog toga Vas molimo da sve podatke navedete što preciznije kako bi Vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja Vaše pošiljke i sporije isporuke.

  1. NAČIN DOSTAVE

Vaša pošiljka će biti poslata kurirskom službom.

  1. IZBOR NAČINA PLAĆANJA

“FREETIME-RIBOLOV.COM“ podržava sledeće načine plaćanja:

PLAĆANJE POUZEĆEM– plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom i valuti dinar (RSD).

Na sve prikazane cene uračunat je PDV.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

  1. PREGLED, POTVRDA I PRAĆENJE NARUDŽBENICE

Pre nego što potvrdite narudžbenicu, možete još jednom pogledati sve njene detalje. Ukoliko se slažete sa njom izaberite opciju “Potvrdi” čime je ona kreirana.Po prijemu email-a od prodavca, da je roba dostupna, smtra se da je porudžbina potvrđena.

 

 

DOSTAVA

Dostavu pošiljki vrši kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Srbije. Troškovi dostave se posebno naplaćuju i zavise od mase paketa, a ne od mesta dostave.Troškove dostave plaćate zajedno sa proizvodima, tako da plaćanje narudžbenice vršite kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.

Prilikom dostavljanja robe Kupcu će biti dostavljen i jedan primerak računa, koji istovremeno predstavlja Ugovor o kupoprodaji robe. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje na srpskom jeziku.

 

Cenovnik dostave paketa :

do 1 kg  cena je 250 dinara

od 1 kg do 5 kg cena je 300 dinara

od 5 kg do 10 kg cena je 350 dinara

od 10 kg do 20 kg cena je 400 dinara

od 20 kg do 30 kg cena je 470 dinara

 

Besplatna dostave je za sve porudžbine koje prelaze iznos od 4000 dinara i do 5 (pet) kilograma težine.

Besplatna dostava se ne odnosi na artikle na popustu, akcijama, specijalnoj ponudi

Okvirno vreme za koje će vam pošiljka biti uručena je od 2 (dva) do 5 (pet) radnih dana.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštedenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

SAOBRAZNOST ROBE I NEDOSTACI

Prilikom prijema robe pregledajte robu i proverite njenu saobraznost sa naručenom, i istaknite postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, prodavac odgovara u roku od 2(dve) godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno.

Momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu, ovlašćenom licu kururske službe ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

U slučaju postojanja nedostataka za koje prodavac odgovara, na prava kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, osim ako je u skladu sa ovim zakonom ugovoreno drugačije.

POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE

Troškove vraćanja robe i novca snosite samostalno, sem u slučajevima kada dobijete neispravan ili pogrešan proizvod. Obavezno proverite sastav paketa pre preuzimanja robe od kurirske službe!

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju. U suprotnom nećemo primiti paket.

Imate pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je roba dospela u vašu državinu ili državinu lica koje ste Vi ovlastili za prijem robe.

Na našem sajtu imate Obrazac za odustajanje od kupovine. U slučaju odustanka, dužni ste da vratite primljenu robu, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja. Mi ćemo Vam vratiti primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana raskida ugovora.

Preuzmite Obrazac za odustajanje od kupovine

Danom raskida ugovora smatra se dan kada nam je saopštena izjava o raskidu.

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora bez opravdanih razloga u sučajevima predviđenim članom 37. Zakona o zaštiti potrošača.

 

VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U skladu sa članom 55. i članom 151. Zakona o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016, 44/2018, 88/2021 – dr. zakon), obaveštavamo kupce da imaju mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zaštita-potrosaca.php.

Postupak pred telom može da pokrene POTROŠAČ predlogom samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor i ne nakon isteka roka od 1(jedne) godine od dana podnošenja reklamacije.

Kao PRODAVAC smo po Zakonu dužni da učestvujemo u postupku za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).

Ukoliko niste u mogućnosti da nam dostavite ambalažu robe, to ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

*Nijansa boje artikala može da varira u zavisnosti od kvaliteta monitora preko koga Kupac vrši izbor artikala za kupovinu, tako da Prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane i realne boje.

 

REKLAMACIJE

Pored reklamacije radi ostvarenja prava po osnovu saobraznosti, možete izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Reklamaciju možete izjaviti:

uz obaveznu dostavu dokaza o kupovini i proizvoda (račun, slip…) – robe koju reklamirate.

Elektronskim putem ili preko telefona ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u Evidenciji primljenih reklamacija.

Odgovor na reklamaciju dobićete putem telefona ili elektronskim putem odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

 

Rok za rešavanje po preklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko niste u mogućnosti da nam dostavite ambalažu robe, to ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

*Nijansa boje artikala može da varira u zavisnosti od kvaliteta monitora preko koga Kupac vrši izbor artikala za kupovinu, tako da Prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane i realne boje.

Preuzmite Obrazac za reklamaciju robe

ZAMENA ROBE

Kupac može da zatraži zamenu u roku od 14 dana od dana prijema robe. Zamena robe se odnosi na zamenu veličine, modela ili boje. U slučaju zamene roba se, zajedno sa popunjenim Obrascem za zamenu, dostavlja Prodavcu, i u tom slučaju troškove zamene snosi Kupac.

Obrazac za zamenu dostupan je na sajtu Prodavca “FREETIME-RIBOLOV.COM“  i može se slobodno preuzeti.

U slučaju zamene Kupac je u obavezi da robu vrati bez oštećenja i tragova korišćenja. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.

Artikal za koji se vrši zamena, mora imati istu ili veću vrednost od artikla koji se menja, uz doplatu.

Preuzmite Obrazac za zamenu robe